Tiếng ViệtEnglish
banner 1 banner 2 banner 3
Trong định hướng phát triển sản phẩm ngành cơ khí, Công ty không chỉ đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước mà còn hướng tới đẩy mạnh xuất khẩu làm tâm điểm để phát triển.
Khi nền kinh tế  thế giới ngày càng hội nhập, đất nước mở rộng giao thương đồng nghĩa kim ngạch thương mại tăng cao.
Nắm bắt xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới, Công ty chủ động hội nhập đẩy mạnh tìm hiểu và thâm nhập thị trường các nước.
Đến nay sản phẩm của Công ty đã được xuất khẩu sang các nước như: Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu và các nước Asean.
Đối tác