Tiếng ViệtEnglish
banner 1 banner 2 banner 3

Tin tức

Xuất siêu hàng hóa đến giữa tháng 6 đã đạt 9,07 tỷ USD

28/06/2024 10:50 AM

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2024 (từ ngày 01/6 đến ngày 15/6/2024) đạt 31,13 tỷ USD, giảm 4,9% (tương ứng giảm 1,61 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 5/2024.

xuất siêu
Ước tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 9,07 tỷ USD. (Ảnh minh họa)

Đến giữa tháng 6, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 172,78 tỷ USD

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 6/2024 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/6/2024 đạt 336,48 tỷ USD, tăng 16,2% (tương ứng tăng 46,81 tỷ USD về số tuyệt đối) so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 227,06 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 27,42 tỷ USD).

"Trong nửa đầu tháng 6/2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 327 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 9,07 tỷ USD", thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 6/2024 đạt 15,73 tỷ USD, giảm 10,4% (tương ứng giảm 1,83 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 5/2024.

Trị giá xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 6/2024 giảm so với kỳ 2 tháng 5/2024 ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện giảm 449 triệu USD, tương ứng giảm 18,1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 297 triệu USD, tương ứng giảm 12,7%; sắt thép các loại giảm 239 triệu USD, tương ứng giảm 45,2%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 144 triệu USD, tương ứng giảm 21,2%...

Như vậy, tính đến hết 15/6/2024, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 172,78 tỷ USD, tăng 15,2% tương ứng tăng 22,78 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 6,97 tỷ USD, tương ứng tăng 30,4%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 2,94 tỷ USD, tương ứng tăng 16,3%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 2,51 tỷ USD, tương ứng tăng 11,4%; máy ảnh máy quay phim và linh kiện tăng 1,35 tỷ USD, tương ứng tăng 55%... so với cùng kỳ năm 2023.

xuất khẩu hàng hóa

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 6/2024 đạt 11,31 tỷ USD, giảm 10,7% tương ứng giảm 1,35 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 5/2024. Tính đến hết ngày 15/6/2024, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 123,45 tỷ USD, tăng 13,2%, tương ứng tăng 14,42 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 72% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Nhập khẩu các loại máy móc và linh kiện tăng mạnh

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2024 đạt 15,4 tỷ USD, tăng 1,5% (tương ứng tăng 221 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 5/2024.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 6/2024 tăng so với kỳ 2 tháng 5/2024 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 560 triệu USD, tương ứng tăng 14,1%; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 67 triệu USD, tương ứng tăng 37,1%.

Như vậy, tính đến hết 15/6/2024, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 163,71 tỷ USD, tăng 17,2% (tương ứng tăng 24,03 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 9,55 tỷ USD, tương ứng tăng 27%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 2,64 tỷ USD, tương ứng tăng 14,8%; sắt thép các loại tăng 1,18 tỷ USD, tương ứng tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2023.

nhập khẩu

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,93 tỷ USD, tăng 2,6% (tương ứng tăng 249 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 5/2024. Tính đến hết ngày 15/6/2024, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 103,61 tỷ USD, tăng 14,3% (tương ứng tăng 13 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 63,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Việt Hằng

Nguồn "Tạp chí Công Thương"

Thông tin khác