Tiếng ViệtEnglish
banner 1 banner 2 banner 3

Sản phẩm

  • Thi công lưới điện

Thi công lưới điện

QUI MÔ VÀ NĂNG LỰC THI CÔNG
 - Cùng với tốc độ phát triển các khu Công nghiệp và đô thị, trong vòng 3 năm qua Công ty chúng tôi đã và đang thi công các lưới điện trong tỉnh và ngoài tỉnh rất được sự tín nhiệm của các chủ đầu tư.
 - Qui mô xây lắp từ lưới điện hạ thế và trung thế đến 35kv.
 - Một số công trình tiêu biểu mà công ty chúng tôi đã hoàn thành trong thời gian vừa qua.
  + Đường dây trung thế 22kv của đường 790 Núi Bà Đen.
  + Đường dây trung thế và trạm 250KVA khu tái định cư Thị xã - Tây Ninh.
  + Lưới điện hạ thế - Điện khí hóa Xã Thạnh Bắc - Huyện Tân Biên.
  + Hệ thống chiếu sáng đường 785 Tân Châu.
 - Trên đây là một số công trình tiêu biểu của Công ty chúng tôi.
 - Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu của quí khách hàng.